Satin Chrome with White Glass

CF027 SATIN

Satin Chrome with White Glass
Large:  350mm
- 2 x 60W ES
Small:  250mm
- 1 x 60W ES

Stock Number CF027 SATIN